Bevrijdingspastoraat

We krijgen als team steeds meer inzicht in de geestelijke wereld en de gebondenheid die mensen kunnen ervaren door de macht van de duisternis. Juist ook Christenen kunnen op (deel)terreinen een stuk vrijheid missen.

Er kunnen omstandigheden in iemands leven zijn geweest waardoor satan kans heeft gekregen om binnen te dringen. Demonische gebondenheid kan het leven lastig en zeer onplezierig maken.
Kenmerken van demonische gebondenheid zouden o.a kunnen zijn: vormen van buitensporige angsten, stemmen in het hoofd, wanen of dwangmatige handelingen, niet overgaande depressies, suïcidale neigingen, negatieve en/of schommelende stemmingen, allerlei belemmeringen en weerstanden wat betreft het geestelijk leven, etc.

Veel voorkomende ingangspoorten voor het rijk der duisternis kunnen o.a. zijn: traumatische ervaringen, allerlei occulte zaken, bindingen met het voorgeslacht, uitgesproken vervloekingen, allerlei vormen van verslavingen of seksuele onreinheid (dit is een greep uit een lange lijst).

Bij de start van een bevrijdingstraject gaat altijd een gesprek vooraf om de problematiek in kaart te brengen. Op deze wijze wordt er zorgvuldig nagegaan of er inderdaad sprake is van demonische gebondenheid of dat er misschien sprake is van een psychische ziekte of stoornis. Een bevrijdingstraject heet bij ons met recht een traject, want het omvat eigenlijk altijd meerdere momenten.

Na de bevrijding is er nazorg waarin men geholpen wordt om te groeien naar geestelijke stabiliteit en verbondenheid met Christus.

De naam EX IT past ook goed bij het werk van bevrijding. Datgene wat niet thuishoort in een Christenleven wordt de uitgang gewezen. Of, om te spreken met een boektitel van ds. W.C. van Dam: “Demonen er uit in Jezus’ naam. “