Visie en werkwijze

Visie

EX IT is een praktijk voor psycho-pastorale begeleiding. Hierin zitten de twee pijlers van ons werk verweven. Enerzijds proberen we het goede uit de psychologie een plek te geven, anderzijds zijn we ons er heel diep van doordrongen dat we geen hulp kunnen bieden zonder de Here God. We zijn allereerst pastoraal werkers, omdat we ons realiseren dat ten diepste de Here God degene is die werkelijke verandering, herstel en genezing kan geven. Daarnaast biedt de psychologie heel veel waardevolle kennis die helpt om mensen te begrijpen en die mensen helpt zichzelf te begrijpen.

Werkwijze 

Stichting EX IT werkt ambulant. Dit houdt in dat confidenten voor counseling-gesprekken naar de praktijk komen voor de daarvoor ingerichte tijd. De minimale tijdsduur is één uur.

P1060814De gesprekskamer in Zwijndrecht

Er wordt gewerkt vanuit pastoraal oogpunt. De hulpverleners zijn Christen en in de gesprekken neemt gebed dan ook een belangrijke plaats in. We geloven dat wanneer confidenten in de nabijheid van de Here God gebracht worden dat al een stuk genezing kan geven. Hij is degene die heelheid brengt, Hij herstelt ‘de verbrokene van hart’.

Als hulpverleners hebben wij zwijgplicht over alles wat binnen de muren van de praktijk besproken wordt met de confidenten.