Doelgroepen

Iedereen is welkom!!

In principe is iedereen die worstelt met nood in het leven welkom bij EX IT. Bij de Here God bestaan geen ‘hopeloze gevallen’ en vanuit deze overtuiging willen we mensen helpen. Uit ervaring blijkt dat er veel mensen (m.n. vrouwen) aankloppen die worstelen met de gevolgen van (seksueel) misbruik. De laatste tijd zien we tevens een groeiende groep die aanklopt voor bevrijdingspastoraat. 

Er kan een lange rij van hulpvragen, waar we inmiddels ervaring mee hebben, worden gemaakt;

  • vragen over machtsmisbruik,
  • relatie- en /of huwelijksproblemen,
  • schuld- en of schaamtegevoelens,
  • rouwverwerking,
  • identiteitsproblemen,
  • demonische gebondenheid,
  • seksueel misbruik

Veel van deze hulpvragen betekenen een begeleidingstraject en herstelproces variërend van enkele weken, maanden tot zelfs enkele jaren naar gelang de ernst van de verwonding. Anderen komen voor een enkel gesprek.